Home Program

Program

PROGRAM

GRAĐANSKA STRANKA GRKA SRBIJE

 

Donet na Osnivačkoj skupštini, i potvrđen na drugoj sednici Osnivačke skupštine Građanske Stranke Grka Srbije održanoj dana 07.03.2016.god u Beogradu.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

GRAĐANSKA STRANKA GRKA SRBIJE

UVOD: Težnja ka dostojnom reprezentovanju kulture,tradicije i jezika grčke zajednice na teritoriji Srbije, očuvanje identiteta, specifičnosti i načina života, sublimirana je u osnivanju političke partije radi ujedinjenja svih Grka u Srbiji.

PROGRAMSKA NAČELA:

1. UJEDINjENjE

Jako izražena potreba za očuvanjem nacionalnog identiteta nalaže nam ujedinjenje svih Grka koji žive i rade na teritoriji republike Srbije, kako bismo zajedničkim snagama došli do instanci koje mogu da utiču na kvalitativno i kvantitativno uvećanje broja mehanizama za odlučivanje o statusu naše nacionalne zajednice. Prevashodno smo mišljenja da bi učešće u radu institucija Republike Srbije, na svim nivoima, doprinelo tome u velikoj meri.

 

2. KORIŠĆENjE POTENCIJALA GRČKE DIJASPORE U SVETU

Nastojati da se iskoriste, ne beznačajni kontakti koje Grci u svetu imaju, kako bismo Srbiju približili tokovima demokratije, slobodnog mišljenja, razmene kapitala i ostalih svetskih tendencija. U tom smislu akcenat dati približavanju Evropskoj Uniji, gde je broj grčkih parlamentaraca, izvršilaca i aktivista ne tako mali, ali nikako zapostaviti ostale zemlje sveta, pre svih, zemlje BRIKS-a koje su u jakoj ekonomskoj ekspanziji.

 

3. NATALITET

Definisan kao ključni problem kako naše zajednice, tako i celokupnog društva u Srbiji, natalitet mora stalno biti u fokusu izvršne vlasti pored svih gorućih pitanja. Sa tim u vezi izričito je potrebno formirati Ministarstvo koje će se baviti ovom problematikom. Sve priče ekonomskog razvoja i demokratije doživeće fijasko čak i ukoliko ih ostvarimo, ako se ne okrenemo stanovništvu na najopštiji mogući način.

 

4. OČUVANjE ISTORIJSKIH VREDNOSTI

Kroz seriju projekata staviti akcenat na edukaciju stanovništva kako grčkog porekla tako i matične zemlje o kapitalnim delima kojih kroz istoriju imamo na pretek sa jedne i sa druge strane. Osvestiti, kako deo o viševekovnom prijateljstvu dva naroda, tako i prijateljstvo koje datira iz bliskih nam godina, a koje se i pored svih nedaća održalo na jako visokom nivou i dan danas.

 

5. SPECIFIČNOST

Specifičnost našeg nacionalnog korpusa nam daje snagu i mogućnost lakšeg prevazilaženja jezičkih i drugih barijera između naša dva naroda, a samim tim mogućnost za tešnjom i čvršćom saradnjom na svim nivoima. Naša politička partija i ljudi okupljeni oko nje definisali su tri segmenta kojima je potrebno posvetiti više pažnje, a koji na kratak vremenski period mogu da daju odlične kulturno-ekonomske rezultate:

• Ekonomska saradnja

Povezivanjem privrednika i poslovnih ljudi sa obe strane, Grčkoj bi se omogućio lakši pristup tržištima Rusije i Azijskih zemalja, dok bi Srbiji donelo pristup tržištu Bliskog Istoka. Potpisivanje niza bilateralnih sporazuma koji bi omogućili lakše investiranje Srbije u privredu Grčke kao i Grčkoj u privredu Srbije, a sve to svesti na nivo običnog građanina koji bi eventualno mogao da uđe u posed zemlje čak i pre nego što i naša zemlja postane članica Evropske Unije kada će to biti omogućeno.

 

• Turizam

Grana koja je u Grčkoj do sada razvijana na jedan specifičan način daje prostora da se Srbija, kao zemlja sa ljudima koji prirodno gravitiraju ka grčkom moru, aktivno uključi u razne programe i projekte koji se tokom celog leta sprovode širom Grčke. S druge strane, delimično razvijeni banjsko-planinski resursi dovoljni su da svojom ponudom i pristupačnim cenama privuku grčke turiste u periodima kada je intenzitet njihove sezone na niskom nivou. To bi bezuslovno povuklo sa sobom i investicije iz Grčke, što bi ako se ostvari, bio garant dugoročnog planiranja i razvijanja srpskih resursa na ovom polju.

• Kultura

Kao i Srbija, i Grčka ima razvijen istančani odnos prema istoriji i kulturi. Kao primer tome postoji nebrojano festivala u ovoj oblasti. Srbija kao zemlja sa bogatom kulturom, istorijom i tradicijom svakako mora da se prikaže u najboljem svetlu i predstavi našu zemlju kroz mnoga kulturno umetnička društva, glumačke ansamble i ostale vidove kulturnih organizacija. Kroz ovakve vidove saradnje jačaju se veze između dva naroda i što je najbitnije šire se shvatanja različitosti kultura kod omladine.

Pored programskih načela i zaradlakšeg razumevanja i pristupa ostvarivanju ciljeva GRAĐANSKE STRANKE GRKA SRBIJE, predstavljamo i programske ciljeve:

1. Zastupanje i predstavljanje interesa pripadnika Grčke nacionalne manjine;
2. Negovanje grčkog jezika, pisma, kulture i očuvanje nacionalnog identiteta;
3. Poboljšavanje odnosa pripadnika Grčke nacionalne manjine sa narodima i narodnostima sa kojima žive, odnosno sa kojima ih vezuje svakodnevni život;
4. Aktivno učešće u izgradnji i u očuvanju interesa Grčke nacionalne manjine u zemlji i u inostranstvu u izgradnji društva socijalne, pravde, očuvanju potpune ravnopravnosti bez obzira na versku i polnu pripadnost i ostvarivanja saradnje međusobnog razumevanja i uzajamnog uvažavanja;
5. Aktivno učešće u interesu grčke nacionalne manjine u održavanju i izgradnji pravne države, kao stuba savremenog bivstovanja zajednice i aktivni angažman na ostvarivanju saradnje, negovanje i razvijanje odnosa sa regionalnim i međunarodnim organizacijama;
6. Okupljanje članova grčke nacionalne manjine i simpatizera na sprovođenju programa Građanske Stranke Grka Srbije i ostvarivanju političkih ciljeva i podržavanje težnji društvenog samoorganizovanja i osnivanja institucija i udruženja kojima je zajednički cilj očuvanje nacionalnog identiteta;
7. Zalaganje za pojednostavljenje postupka dobijanja srpskog državljanstva za grčke građane u Republici Srbiji, kao i grčkog državljanstva za srpske građane u Republici Grčkoj;
8. Stalnu borbu za bolji život pripadnika grčke nacionalne manjine, kao i svih građana Republike Srbije;
9. Borba protiv diskriminacije građana i zloupotrebe položaja pojedinaca kojim se krše ljudska i manjinska prava;
10. Popularisanje izučavanja grčkog jezika u srpskim školama;
11. Iniciranje saradnje između Fakulteta i škola iz Srbije sa visokoškolskim ustanovama i školama iz Grčke i organizovanje zajedničkih letnjih kampova za decu i omladinu;
12. Zalaganje za povezivanje Okruga iz Srbije sa Okruzima / Oblastima u Grčkoj, i bratimljenja gradova;
13. Stvaranje i jačanje institucija čijim radom se ostvaruje integracija i ravnopravni tretman pripadnika grčke nacionalne manjine u društvu;
14. Posebna briga i maksimalna podrška i zaštita dece, omladine, mladih, starih, bolesnih i hendikepiranih pripadnika grčke nacionalne manjine u ostvarivanju njihovih prava;
15. Briga o zapošljavanju pripadnika grčke nacionalne manjine i da se ne otpuštaju sa posla, a ako je to neminovno da im se obezbedi socijalni program i minimalna primanja za egzistenciju;
16. Prezentacija i zaštita kulturnih dostignuća grčke nacionalne manjine i uspostavljanje kulturnih i ekonomskih veza u zemlji i inostranstvu između Grka i drugih nacionalnih manjina;
17. Izgradnja institucija koje se prilagođavaju građanima, a ne obrnuto;
18. Očuvanje i zaštita životne sredine kao i podsticanje i podrška u unapređenju i razvoju ekološke svesti i ekološkog razvoja, i zaštita prirodnih resursa;
19. Pridruživanje stranačkim asocijacijama iz Grčke i njihovim partnerskim organizacijama u skladu poštovanjem Ustava i Zakona Republike Srbije.